Startsida

2023-11-01 stängs gamla anslutningsadresser

Som tidigare kommunicerats har SPAR-tjänsterna Personsökning pgm-pgm samt Filtransport fått nya anslutningsadresser. De gamla adresserna kommer att upphöra per 2023-11-01.

Publicerat 2023-10-03