Startsida

Nya anslutningar till SPAR

SPAR-tjänsterna Personsökning pgm-pgm samt Filtransport får nya anslutningsadresser. Arbetet genomförs som en förberedande åtgärd inför den tidigare aviserade flytten av SPAR till Skatteverket

Nya adresser för tjänsterna är https://personsok.statenspersonadressregister.se och https://filtransport.statenspersonadressregister.se.

Observera att de nya adresserna endast har stöd för TLS 1.2 med specifika chiffersviter. Mer information om detta hittar du under Teknisk Info.

De tidigare anslutningsadresserna (https://ext-ws.statenspersonadressregister.se) samt (https://ext-filer.statenspersonadressregister.se) kommer upphöra att fungera per 2023-11-01.

Publicerat 2023-07-04