Startsida

Utvandrade - nya regler från 1 september 2023

Från 1 september 2023 gäller nya regler för gallring av utvandrade.
Förutom nya gallringsregler som ändras från 3 till 5 år finns nu även möjligheten att förlänga sin gallringstid samt att bli återinläst i SPAR. Mer information finns under Utvandrad?

Publicerat 2023-09-01