Startsida

Uppdatering av personer med samordningsnummer i SPAR 13 november samt 23 november 2023

Måndag den 13 november samt torsdag den 23 november 2023 mellan 8:00 - 17:00 uppdaterade vi SPAR med aktuella uppgifter för personer med samordningsnummer.
Samtliga i SPAR förekommande samordningsnummer uppdaterades med uppgift om att identiteten är styrkt, sannolik eller ej tillämplig.
För att kunna ta del av dessa uppgifter krävs version 2023.1 i SPAR.

Uppladdning av infiler till aviseringar kommer påverkas genom att inläsningen kommer gå långsammare än vanligt under uppdateringen.
Det kan alltså ta längre tid än normalt innan bekräftelse på att inlämnad fil är validerad och inläst kommer.

Personsökning via pgm-pgm samt övriga tjänster påverkas inte.

Publicerat 2023-11-23