Startsida

Registerunderhåll där ett antal folkbokföringsdatum uppdateras sker tisdag 18 juni

SPAR genomför registerunderhåll tisdag 18 juni. Omkring 1000 personer kommer då att få uppdaterade folkbokföringsdatum. Personernas uppgifter kommer att aviseras från SPAR till berörda kunder via ordinarie ändringsavisering eller bruttoavisering vid nästa aviseringstillfälle, d.v.s. från och med onsdag 19 juni 2024.

Publicerat 2024-06-10