Startsida

Planerat avbrott i kundtestmiljön måndag 20 november kl. 8.00 - kl. 16.00

Måndag 20 november kl. kl. 08.00 - 16.00 är det avbrott i SPAR:s kundtestmiljö p.g.a. planerat serviceunderhåll. Serviceunderhållet gör vi för att förbättra tillgängligheten och minska risken för framtida störningar.

Personsökning via pgm-pgm och övriga tjänster hålls öppet hela tiden.
Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Publicerat 2023-11-20