Startsida

Information om tekniska förändringar i SPAR den 9-12 maj 2024

I samband med annonserat servicefönster i SPAR den 9-12 maj kommer vissa förändringar i hanteringen av inkommande anrop att göras.

Det innebär bland annat att:

  • Anrop på de gamla ext-adresserna inte längre kommer att fungera. Detta har tidigare annonserats med slutdatum 2023-11-01: Nya anslutningar till SPAR. Ändringen genomförs nu fullt ut och adresserna kommer inte längre att fungera från och med den 6 maj 2024.

  • SPAR endast har stöd för TLS 1.2 med specifika chiffersviter. Mer information om detta finns under Teknisk Info.

  • Vissa typer av felaktigt formaterade anrop inte längre kommer att stödjas.

  • Om anrop formateras korrekt enligt specifikation och sker till rätt adress kommer beteendet vara oförändrat.

För att säkra er kontinuitet mot SPAR rekommenderas test av era integrationer mot Kundtestmiljön. Denna använder redan idag de förändrade valideringsreglerna.

SPAR:s XML-scheman och tjänsteutbud kommer att vara oförändrat. Tjänsterna för pgm-pgm-integrationer och övriga tjänster kommer att fungera som tidigare efter servicefönstret.

Kontakta SPAR Kundtjänst vid eventuella frågor eller problem.

Publicerat 2024-04-17