Aktuellt

Nytt från oktober 2019: Skyddad folkbokföring och nya avregistreringskoder

SPAR visar nu den nya sekretessflaggan "Skyddad folkbokföring" för de som tidigare i folkbokföringen var kvarskrivna. För de som avregistreras ur folkbokföringen kommer också orsaken att vi...

Publicerat 2019-11-20

Driftstopp 16 november genomfört

Det planerade driftstoppet är nu över. Samtliga tjänster är åter öppna och i full drift.

Publicerat 2019-11-16

Uppdatering av fastighetsuppgifter i SPAR onsdagen den 30 oktober 2019

Onsdag den 30 oktober 2019 mellan 8:00 - 17:00 uppdaterar vi SPAR med aktuella fastighetstaxeringsuppgifter. Fullständiga fastighetsuppgifter läses in i SPAR en gång per år. Därefter kompletter...

Publicerat 2019-10-29

Driftstopp 12 oktober genomfört

Det planerade driftstoppet är nu över. Samtliga tjänster är åter öppna och i full drift.

Publicerat 2019-10-12

Skatteverkets Servicetelefon stängs från och med 28 augusti 2019

Via Skatteverkets Servicetelefon kan man genom att ange olika koder beställa broschyrer och blanketter. Servicetelefonens tekniska system, som funnits sedan 1990-talet, är idag föråldrat och kommer a...

Publicerat 2019-07-05

Ny ansökningsblankett för Aviseringar, Personsökning m.m.

Ansökningsblanketten för Aviseringar och Personsökning (SKV 1537) finns nu i ny version. För att få tillgång till uppgifter ur SPAR fordras att mottagaren har rätt att behandla personuppgifterna, d.v.s. att...

Publicerat 2019-06-17