Aktuellt

Aviseringar från SPAR vid jul- och nyårshelgen 2020

Under jul- och nyårshelgen sker avisering från SPAR till kunder som vanligt. För kunder med avisering: dagligen verkställs aviseringarna som vanligt, dvs tisdag-lördag. en gång/vecka eller var 14:e dag sker avise...

Publicerat 2020-12-16

SPAR ändrar priserna från 2020-11-01

Den 1 november 2020 ändras priserna i SPAR. Försäljningsintäkterna beräknas med nya priserna minska med ca 8 miljoner kr/år. De priser som ändras är följande: Tjänsten Avisering Fasta priset per körning sänks från 300 kr/st til...

Publicerat 2020-10-30

Information - förändringar gällande samordningsnummer från 2021-01-01

Uppdatering 2020-10-23 Skatteverket bedömer att beslut gällande de författningsändringar som föreslås i promemorian "Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i...

Publicerat 2020-10-23

Min ombudssida och Min kundsida

I SPAR finns nu information tillgänglig över kundernas tillstånd och uppdrag. Här kan man exempelvis snabbt se när giltighetstiderna löper ut. Då kan man i god tid ansöka om förnyat tillstånd till uppgifter från SPAR innan pågående ...

Publicerat 2020-10-19

Serviceunderhåll 17 och 22 juni genomfört

Det planerade serviceunderhållet är nu genomfört. Samtliga tjänster är öppna och i full drift.

Publicerat 2020-06-22

Friskolor och privata vårdgivare kan få uppgift om vårdnadshavare via SPAR

Regeringen har nu beslutat att friskolor och privata vårdgivare ska kunna hämta uppgifter om minderårigas vårdnadshavare från SPAR. De nya reglerna i 8 § förordningen (1998:1234) om det sta...

Publicerat 2020-06-01