Startsida

Aktuellt

2023-11-01 stängs gamla anslutningsadresser

Som tidigare kommunicerats har SPAR-tjänsterna Personsökning pgm-pgm samt Filtransport fått nya anslutningsadresser. De ga...

Publicerat 2023-10-03

Utvandrade - nya regler från 1 september 2023

Från 1 september 2023 gäller nya regler för gallring av utvandrade. Förutom nya gallringsregler som ändras från 3 till 5...

Publicerat 2023-09-01

Nya anslutningar till SPAR

SPAR-tjänsterna Personsökning pgm-pgm samt Filtransport får nya anslutningsadresser. Arbetet genomförs som en förberedande åtgärd inför den tidigare aviserad...

Publicerat 2023-07-04

Nyheter om utvandrade och samordningsnummer från 1 september 2023

Förändrade regler innebär att uppgifter om de som utvandrat kommer finnas kvar...

Publicerat 2023-06-20

Skatteverket tar helhetsgrepp över SPAR

Sedan 2009 är Skatteverket huvudman och personuppgiftsansvarig för Statens personadressregister (SPAR) och sedan dess har vissa av...

Publicerat 2023-06-14

2023-10-31 stängs Filtransport v2

SPAR-tjänsten Filtransport v2 stängs tisdag 2023-10-31. Därefter finns endast Filtransport v3 tillgänglig. Information om tjänsten finns under...

Publicerat 2023-05-31