Aktuellt - 2022

Personsökning pgm-pgm – TLS 1.2 krävs efter 14 mars 2022

För åtkomst till SPAR via program till program-kommunikation krävs att kunden använder sig av or...

Publicerat 2022-02-18

Kundtestmiljön uppdaterad torsdag 20 januari 2022

Torsdag 20 januari 2022 uppdaterades SPAR:s kundtestmiljö avseende testpersoner och testfiler. Inga förändri...

Publicerat 2022-01-20

Drygt 610 000 samordningsnummer har förklarats vilande

Efter Skatteverkets genomgång av samtliga ca 1,2 miljoner samordningsnummer har två tredjedelar st...

Publicerat 2022-01-13