Aktuellt - 2021

Nya XML-scheman för samtliga tjänster i SPAR

De nya XML-schemana 2021.1 har nu publicerats. Förutom att det ingår nya termer för samordningsnummer har det även gjo...

Publicerat 2021-10-20

Planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö lördag 23 oktober 2021

Lördag 23 oktober kl. 08.00-16.00 genomförs ett planerat s...

Publicerat 2021-10-07

Får du inte mail från SPAR?

Det kan bero på att den e-postadress du angett som mottagaradress är inställd på att automatiskt vidarebefordra till en annan e-postadress. Vi har i SPAR...

Publicerat 2021-08-26

Nya regler föreslås inom folkbokföringen

Flera förändringar inom folkbokföringen föreslås i ett nytt betänkande som kom förra veckan. Det mesta rör själva folkbokförin...

Publicerat 2021-06-30

Förändringar i SPAR från 2021-06-19

SPAR berörs av tre områden som förändras från och med nu. För att få tillgång till den nya informationen fullt ut krävs byte till xml-sc...

Publicerat 2021-06-17

Samordningsnummer och ny adresstruktur i SPAR

Riksdagen har beslutat om nya regler för samordningsnummer. Reglerna träder i kraft 18 juni 2021. SPAR hanterar de n...

Publicerat 2021-05-20