Aktuellt - 2019

Skatteverket föreslår att friskolor och privata vårdgivare ska få uppgift om vårdnadshavare

Skatteverket föreslår att friskolor och privata vårdgivare ska kunna hämta uppgifter om minderårigas vårdnadshavare från SPAR. De nya reglerna i 8 § förordningen (1998:1234...

Publicerat 2019-11-29

Nytt från oktober 2019: Skyddad folkbokföring och nya avregistreringskoder

SPAR visar nu den nya sekretessflaggan "Skyddad folkbokföring" för de som tidigare i folkbokföringen var kvarskrivna. För de som avregistreras ur folkbokföringen kommer också orsaken att vi...

Publicerat 2019-11-20

Driftstopp 16 november genomfört

Det planerade driftstoppet är nu över. Samtliga tjänster är åter öppna och i full drift.

Publicerat 2019-11-16

Uppdatering av fastighetsuppgifter i SPAR onsdagen den 30 oktober 2019

Onsdag den 30 oktober 2019 mellan 8:00 - 17:00 uppdaterar vi SPAR med aktuella fastighetstaxeringsuppgifter. Fullständiga fastighetsuppgifter läses in i SPAR en gång per år. Därefter kompletter...

Publicerat 2019-10-29

Driftstopp 12 oktober genomfört

Det planerade driftstoppet är nu över. Samtliga tjänster är åter öppna och i full drift.

Publicerat 2019-10-12

Skatteverkets Servicetelefon stängs från och med 28 augusti 2019

Via Skatteverkets Servicetelefon kan man genom att ange olika koder beställa broschyrer och blanketter. Servicetelefonens tekniska system, som funnits sedan 1990-talet, är idag föråldrat och kommer a...

Publicerat 2019-07-05