Startsida

2023-02-28 är nytt slutdatum för när SPAR-tjänster med äldre XML-scheman upphör

I maj 2022 meddelades att SPAR-tjänster med XML-schemaversion 20160213, 20170225 samt 2019.1 inte kommer att stödjas efter 2023-01-01. Detta gäller Personsökning program-program, Aviseringar, Urval och Personnummersättning.

Arbete pågår idag hos många av SPAR:s kunder och deras ombud. Den tidsgräns som inledningsvis sattes kan för många vara svår att hinna till.

SPAR beslutar därför att senarelägga slutdatumet till 2023-02-28.

I SPAR pågår arbete med uppgradering. De SPAR-tjänster som använder de äldre XML-schemana hindrar detta uppgraderingsarbete.

Vid uppgradering av XML-schema i SPAR rekommenderas att alltid göra det till senaste version, vilken för närvarande är 2021.1. Information om de olika schemaversionerna och vad som skiljer dessa åt finns under XML-scheman.

Publicerat 2022-11-30