På statenspersonadressregister.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Om cookies på SPAR-webben.

Jag förstår

Urvalsparametrar

Följande urvalsparametrar finns i tjänsten Urval i SPAR för att definiera målgrupp.

1. Geografi
Med "geografi" avses i SPAR normalt sett den adress där personen är folkbokförd. Geografisk avgränsning kan göras på län, kommun, distrikt, postort och postnummer och postnummerintervaller. Avgränsningen kan göras på flera län, kommuner och distrikt i ett och samma urval. Detsamma gäller för postorter och postnummer. Det är också möjligt att kombinera län/kommun med distrikt och/eller med postort/postnummer. Antalet kombinerade avgränsningar i geografi är begränsat till max 100 stycken.

Lantmäteriets webbplats finns förteckningar (excel) som visar distrikten (namn och nummer) samt förhållandet mellan distrikt och församlingsindelningar 2015. (Se Lantmäteriets "Kodlista GSD-Distriktsindelning" samt "Referenstabell".)

Det är möjligt att läsa in postnummer från en bifogad fil för det fall man önskar många olika postnummer eller postnummerintervaller i urvalet. Antalet rader i filen med postnummer respektive postnummerintervaller är begränsat till max 1000 stycken.   

Vid urval där geografi används som parameter (län, kommun, distrikt, postnummer, postort) kommer alltid och enbart sökning göras mot folkbokföringsadressen. I resultatet kan man dock välja om man önskar folkbokföringsadressen eller särskild postadress då sådan finns. Personer som inte är folkbokförda saknar folkbokföringsadress och kommer därför aldrig att ingå i urvalsresultatet när geografiska parametrar används.

Det är möjligt att läsa in distrikt från en bifogad fil för det fall man önskar många olika distrikt eller distriktsintervaller i urvalet. Antalet rader i filen med distrikt respektive distriktsintervaller är begränsat till max 1000 stycken.   

Vid urval som rör flytt (flyttat till eller från viss geografi) kan avgränsningar göras enbart på län, kommun och distrikt. Flyttrutinen hanterar enbart förändringar av folkbokföringsadressen.  

Flyttrutinen kan hantera att personen som ska ha flyttat även ska komma (eller inte komma) från viss geografi. De geografiska avgränsningarna (län, kommun, distrikt) måste dock vara på samma nivå i respektive urvalskörning (dvs. flyttat till viss kommun samt kommer/kommer inte från någon av angivna kommuner). Läs mer om flytturval.

2. Kön
Urval kan göras på man, kvinna eller båda.

3. Ålder
Urval kan göras på ett åldersintervall baserat på födelsetid eller ålder. Flera åldersintervall kan väljas i ett urval.

4. Inkomst
Urval kan göras på intervaller för summan av fastställd förvärvsinkomst och överskott av kapital. Här går det också att välja hushållets (gifta par på samma adress) sammanlagda inkomst. De intervall och inkomstgränser som av integritetsskäl gäller i SPAR är följande: 

  • intervall om minst 50 000 kr för inkomster mellan 0 — 1 000 000 kr.
  • intervall om minst 500 000 kr för inkomster mellan 1 000 001 — 2 000 000 kr.
  • intervall om minst 1 000 000 kr för inkomster mellan 2 000 001 — 5 000 000 kr.
  • hela intervallet (ingen uppdelning) för inkomster mellan 5 000 001 — 10 000 000 kr.
  • slutligen finns även högre inkomst än 10 000 000 kr.  

(Exempel: inkomst 450 000 — 500 000 kr går bra men 450 000 — 475 000 kr tillåts inte.)

Till och med 2018 gällde följande
Inkomstuppgifterna i SPAR uppdateras en gång per år för samtliga personer. Detta sker kring årsskiftet. Dessutom uppdateras inkomstuppgifterna var 14:e dag för de personer som fått omräknade inkomstuppgifter av Skatteverket.

Inkomster intjänade kalenderår 1 deklareras år 2. I slutet av år 2 får SPAR dessa uppgifter varefter SPAR uppdateras kring årsskiftet år 2-3. Under år 3 sker alltså urval i SPAR med inkomstuppgifter hänförliga till år 1.

Från och med 2019 – mer aktuella inkomstuppgifter i SPAR
Inkomstuppgifterna i SPAR uppdateras löpande vid fem tillfällen under året. Första uppdateringen sker i mars, sista uppdateringen i december. Dessutom uppdateras inkomstuppgifterna var 14:e dag för de personer som fått omräknade inkomstuppgifter av Skatteverket.

Inkomster intjänade kalenderår 1 deklareras år 2. Under år 2 uppdateras SPAR med de nya inkomstuppgifterna allt eftersom beskattningen fastställs av Skatteverket. SPAR uppdateras vid fem tillfällen från mars till december.

Inkomstuppgifterna i SPAR blir härmed aktuellare än de varit tidigare. Redan under år 2 är alltså allt fler personers inkomstuppgifter i SPAR hänförliga till år 1. Mellan mars och december år 2 kan inkomstuppgifterna i SPAR vara hänförliga till antingen år 1 eller till året dessförinnan.

Vid urval används den inkomstuppgift som finns i SPAR. Det går inte att specificera vilket års uppgift man önskar i urvalet. Den gamla inkomstuppgiften gallras när den ersätts av en ny färskare inkomstuppgift. I slutet av året gallras alla gamla inkomstuppgifter som inte har ersatts av någon ny under året.

Årligt urval där inkomstuppgifter är viktiga
För de kunder som varje år önskar urval där inkomstuppgifter är en viktig del rekommenderas att verkställa dessa under januari-februari (år 3). Då är alla inkomstuppgifter i SPAR hänförliga till samma år.

Inkomster intjänade kalenderår 1 deklareras år 2. Under år 2 uppdateras SPAR löpande vid fem tillfällen. Under januari-februari år 3 sker är alla inkomstuppgifter i SPAR hänförliga till år 1.

5. Fastighet
Urval kan göras på fastighet avseende småhus. Fastigheten kan även utsökas med intervaller av fastighetstaxeringsvärden på småhusenheten. Geografi för fastigheten kan anges i form av län och kommun. Det är även möjligt att ange att fastighet saknas inom vald geografi.

Taxeringsvärden kan väljas med intervall som motsvarar den indelning som SCB använder för sin statistik för fastigheter i Sverige. Ett eller flera intervall kan väljas och behöver inte vara sammanhängande.

Intervallen är "från och med - till" (anges här i tusental):
0-250, 250-500, 500-1 000, 1 000-1 500, 1 500-2 000, 2 000-2 500, 2 500-3 000, 3 000-3 500, 3 500-4 500, 4 500-5 500, 5 500-obegränsat.

Fram till hösten 2015 var det i SPAR möjligt att specificera fritidshus samt småhus på lantbruksenhet. I SPAR finns numera endast ”småhus”.

Läs mer om vilka typkoder (fastighetstyper för småhus) som finns i SPAR här.

6. Relationsperson
Urval på relationsperson kan göras avseende make/maka/partner eller har vårdnadshavare. Det går att välja relationspersonens kön samt ålder i form av födelsetid eller ålder med ett visst intervall. Även relationspersonens inkomstintervall kan väljas. Det är också möjligt att välja att relationspersonen ska ha samma adress som den utsökta personen eller att relationsperson ska saknas.

7. Antalsbegränsning
Ett urval kan antalsbegränsas. Om målgruppen t.ex. innehåller 10 000 personer går det att begränsa urvalet till 2 000 personer. De två tusen personerna tas då helt slumpmässigt ut ur den definierade målgruppen, dvs. det sker med ett så kallat obundet slumpmässigt urval. Se också informationen under Mer om urval om Fördelning, om Exkludering av personer samt om Antalsbegränsning och samtidig exkludering av personer.

Kontakta oss

Telefon

0771-18 17 16

Måndag - torsdag kl. 08:00 - 19:00

Fredag & vardagar före röd dag kl. 08:00 - 17:00

Adress

Skatteverket SPAR

171 94 SOLNA