På statenspersonadressregister.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Om cookies på SPAR-webben.

Jag förstår

Releasen 12 november 2016

Denna helg uppgraderades funktionalitet i SPAR enligt följande
Många av förändringarna avser SPAR internt för att öka driftsäkerhet, underlätta förvaltningen av systemet samt underlätta administrationen av SPAR för kundtjänst och Skatteverket. Men vissa förändringar berör även SPAR:s kunder.

 • XML-scheman. Efter releasen stöds endast de två senaste versionerna av XML-scheman (2015-05-30 respektive 2016-02-13). Detta gäller samtliga tjänster inom SPAR. Se vidare separat avsnitt nedan.

 • XML-scheman. Möjlighet införs att kontrollera och ändra version på uppdrag via Filtransport. Se vidare separat avsnitt nedan.

 • E-tjänst DR-spärr.  En e-tjänst för registrering av direktreklamspärr införs. Efter inloggning med e-legitimation kan man registrera respektive häva sin egen direktreklamspärr. Tjänsten driftsätts under vecka 46 och blir tillgänglig via SPAR:s webbplats. 

 • Hänvisningspersonnummer. Om en personpost innehåller hänvisningspersonnummer kommer den uppgiften att visas oavsett om den utpekade personposten finns i SPAR eller ej. Ändringen gäller för framtida ändringar i SPAR. Personposter där hänvisningspersonnumret tidigare har gallrats kommer inte att uppdateras/återställas. 

 • Felanmälan via webben. Ett nytt formulär på webbplatsen har redan driftsatts. I formuläret får man ange de uppgifter som SPAR:s tekniker behöver för att kunna felsöka snabbt och effektivt.

 • Personsökning -  starta/avsluta uppdraget. Nu införs möjlighet att starta och/eller avsluta ett uppdrag i onlinetjänsten personsökning samma dag som registreringen sker. Tidigare kunde verkställighet ske tidigast dagen efter registreringen.

 • Personnummersättning - varning vid stor frågefil. I tjänsten Personnummersättning införs en varning när frågefilen innehåller många personer. Resultatfilen riskerar bli för stor för att kunna hanteras av kunden. Denna varning införs endast i kundapplikationen, d.v.s. där kund loggar in med e-legitimation.

 • Urval - aktuellare uppgifter om fastighetsinnehav. Hittills har uppdatering av fastighetsuppgifter skett en gång/år i SPAR. Nu kommer fastighetsuppgifter att uppdateras var 14.e dag.

 • Urvalssimulering - församling tas bort. Valet ”församling” tas bort ur tjänsten urvalssimulering eftersom geografiskt urval med församling inte längre är möjligt.

XML-scheman – endast de två senaste versionerna av scheman stöds
Efter releasen 2016-11-12 stöds endast de två senaste versionerna av XML-scheman, ”2015-05-30” respektive ”2016-02-13”. Detta gäller samtliga tjänster inom SPAR.

Tjänsten Personsökning program till program

Försök med annan termineringspunkt (gammal version, utelämnande av version etc) kommer resultera i ett HTTP 404-fel.

Tjänsterna Aviseringstjänster, Personnummersättning, Urval samt Utlämnande av Direktreklamspärr
Alla tjänster måste använda någon av de två senaste versionerna av XML-scheman. Eventuella uppdrag som fortfarande har gammal version kommer inte att köras.

Tjänst som använder infil måste ha en infil som använder en valid version av de XML-scheman som stöds. Uppladdning av ny infil med ej valid version av XML-schema kommer fallera i valideringen av den inskickade filen.

Vid frågor och problem, kontakta SPAR:s kundtjänst.

XML-scheman – möjligt att kontrollera och ändra via Filtransport
Efter releasen 2016-11-12 kan man kontrollera och ändra version på uppdrag via Filtransport. Tidigare har man endast kunnat göra detta via SPAR:s kundtjänst. Filtransport kompletteras med tre metoder: ”version_visa”, ”version_giltiga” samt ”version_uppdatera”.

 • version_visa tar uppdragsid som parameter och visar aktuell version på uppdraget.

 • version_giltiga tar uppdragsid som parameter och visar vilka versioner som är giltiga att sätta på uppdraget.

 • version_uppdatera tar uppdragsid och en giltig version som parametrar och ändrar version på uppdraget till den angivna. Ändrad version innebär att eventuell infil till uppdraget måste ha den angivna XML-schemaversionen och att resultatfiler från uppdraget likaledes kommer att ha den angivna XML-schemaversionen. XML-schemaversionerna beskrivs i de olika versionerna av Gränssnittsmanualen.

För beskrivning av de nya metoderna i Filtransport hänvisas till Gränssnittsmanualen. (Ny version kommer att publiceras inom kort.)

Vid frågor och problem, kontakta SPAR:s kundtjänst.

Kontakta oss

Telefon

0771-18 17 16

Måndag - torsdag kl. 08:00 - 19:00

Fredag & vardagar före röd dag kl. 08:00 - 17:00

Adress

Skatteverket SPAR

171 94 SOLNA