På statenspersonadressregister.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Om cookies på SPAR-webben.

Jag förstår

Releasen lördag 21 november 2015

Denna helg uppgraderades funktionalitet i SPAR bland annat som en förberedelse inför förändringarna i folkbokföringen vid årsskiftet. Begreppet ”fritidshus” har tagits bort i urvalstjänsterna och ersatts av ”småhus”.

Observera att sökbegrepp ”distrikt” i tjänsterna Urval och Personsökning är tillgängligt först efter att dessa har laddats i SPAR:s databas, d.v.s. i praktiken först från februari 2016.

Förändring i folkbokföringen vid årsskiftet

 • Från 1 januari 2016 ändras reglerna så att folkbokföring sker enbart på kommun, inte som tidigare på kommun och församling. Samtidigt införs ett nytt begrepp ”distrikt” vilket är en geografisk belägenhetsangivelse.

 • SPAR kommer inte att med automatik skicka ut någon avisering av de nya uppgifterna om den enda förändringen är att församling tas bort och/eller att uppgift om distrikt införs. Detta gäller såväl vid vanlig Ändringsavisering som vid Bruttoavisering.

 • Urvalstjänster med ”församling” stängs från årsskiftet. Urvalstjänster med ”distrikt” finns tillgängliga från februari. Urvalstjänster baserade på ”kommun” berörs inte av några förändringar.

 • SPAR kommer successivt att uppdateras med uppgifter om distrikt under januari 2016.

 • Kunder som önskar komplettera sina register med distrikt hänvisas till befintliga SPAR-tjänster ”Nulägesavisering” eller vanliga Ändringsaviseringen där personnummer kan markeras så att man erhåller nuläge. Vi kommer under våren 2016 erbjuda rabatterat pris (kreditering av fakturan) jämfört med gällande prislista.

Läs mer om införandet av distrikt i SPAR här.

Allmänt

 • XML-scheman. SPAR:s XML-scheman anpassades till ”distrikt” i maj 2015. Vi införde även nya sökvägar (URL) till våra schemaversioner. Se vidare nedan. 

 • Filöverföring program till program. En ny version av den tekniska tjänsten Filtransport (filöverföring program till program) driftsattes i maj 2015. Den gamla versionen kommer att stängas 2016-01-31. För detaljer kring nya Filtransport se gränssnittsmanualen (avsnitt 7.2).

Urvalstjänsterna

 • Fritidshus slopas. Taxeringskoden för fritidshus upphör i samband med 2015 års fastighetstaxering. I SPAR har vi därför från nästa uppdatering av fastighetsinnehav (november 2015) endast uppgift om småhus.

 • Distrikt - Församling. De geografiska urvalsparametrarna ändras. Församling avskaffas. Distrikt införs.

 • Distrikt via fil. Möjlighet införs att till ett urvalsuppdrag lämna en fil med distrikt på samma sätt som för postnummer.

 • Flytturval. Flytturval med geografiskt krav ”församling” stängs från årsskiftet. Flytturval med geografiskt krav ”distrikt” öppnas först när SPAR är uppdaterat med distrikt. Vi beräknar att flytturval (distrikt) finns tillgänglig från februari 2016 (d.v.s. för flyttar som sker för tid därefter). Flytturval med geografiskt krav ”kommun” berörs inte utan fungerar som vanligt hela tiden.

Personsökningstjänsten

 • Filöverföring program till program. Se under punkten Allmänt.

 • Distrikt. Personsökningstjänsten förbereds för distrikt.

Aviseringstjänsterna

 • Filöverföring program till program. Se under punkten Allmänt.

 • Distrikt. Aviseringstjänsterna förbereds för distrikt.

Personnummersättning

 • Distrikt. Personnummersättning förbereds för distrikt.

SPAR:s XML-scheman är redan anpassade för distrikt

Information om SPAR:s nya XML-scheman publicerade vi i samband med vår release i maj 2015. Här är en repetition.

SPAR:s scheman anpassades före sommaren till den distriktsindelning som kommer att införas vid årsskiftet 2015/2016. En ny term för distriktskod infördes i schemana för aviseringstjänsterna, personsökning program till program och personnummersättningstjänsten.

De nya termerna är ”DistriktKod”, "DistriktKodFrom" och "DistriktKodTom” finns i

 • SPARAvisering.xsd

 • SPARPersonsokningSvar.xsd

 • SPARPersonsokningFraga.xsd

 • SPARPersonnummersattning.xsd

De två termerna "TaxeradInkomst" och "Taxeringsar" bytte namn till "SummeradInkomst" respektive "Beskattningsar".
Detta var endast ett namnbyte och innebar ingen funktionell ändring. Termerna finns i

 • SPARPersonsokningSvar.xsd

Ändringsavisering med nuläge (se ovan) medförde att termen ”PersonId” fick ett nytt attribut ”Nulage” i

 • SPARInfilPersonNr.xsd

 • SPARInfilPersonNrManuell.xsd.

De kunder som börjar använda det nya schemat för personsökning program till program måste använda en ny URL för sina personsökningar.

Nya adresser till scheman

Samtliga scheman för version 20150530 finns här:
http://xmls.statenspersonadressregister.se/se/spar/20150530/

Adress för schemaversion 20141206, på samma sätt för tidigare schemaversioner:
http://www.statenspersonadressregister.se/Filarkiv/XMLSchema/20141206/<schemanamn
>

Information om SPAR:s scheman finns på vår webbplats:
https://www.statenspersonadressregister.se/root/teknisk-info/xml-scheman.html

Befintliga versioner av scheman kvar under en övergångsperiod
Den aktuella versionen av scheman som finns idag kommer att fortsätta fungera parallellt med de nya schemana även efter releasen men kommer att upphöra någon gång efter årsskiftet 2015/2016. Ett definitivt datum för detta kommer att meddelas senare.


Kontakta oss

Telefon

0771-18 17 16

Måndag - torsdag kl. 08:00 - 19:00

Fredag & vardagar före röd dag kl. 08:00 - 17:00

Adress

Skatteverket SPAR

171 94 SOLNA