På statenspersonadressregister.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Om cookies på SPAR-webben.

Jag förstår

Releasen lördag 13 december 2014

Lördagen den 13 december 2014 genomfördes en uppgradering av SPAR.


Vad innehåller uppgraderingen?
Uppgraderingens omfång var betydligt mindre än releasen i september.   

  • Inläsning av folkbokföringsuppgifter. Prestandan höjs för att klara stora filer från folkbokföringen (Navet).   
  • Dubbla scheman i tjänsten Personsökning. Möjlighet att hantera flera xml-scheman i tjänsten Personsökning (program-program) införs.
  • Inläsning av inkomstuppgifter. Termer i filerna från Skatteverket rörande inkomstuppgifter förändras. Konsekvensändringar görs i SPAR.  
  • Urval med "Geografi". Vid urval där geografi används som parameter (LKF-kod, postnummer, postort) kommer alltid och enbart sökning göras mot folkbokföringsadressen. I resultatet kan man dock välja om man önskar folkbokföringsadressen eller särskild postadress då sådan finns (ingen ändring mot idag). Personer som inte är folkbokförda saknar folkbokföringsadress och kommer aldrig att ingå i urvalsresultatet när geografiska parametrar används.
  • Omarbetning av vissa PDF-er. Bland annat kommer Simuleringsbekräftelsen att anpassas till de nya möjligheterna i flyttrutinen som infördes vid förra releasen.

 
Nytt XML-schema för Personsökning program-program
Nytt XML-schema för Personsökning program - program skapas. Det befintliga schemat (nuvarande) kommer dock att gälla till våren 2015.
 
Det nya schemat innehåller ändring i anropet och svaret för tjänsten personsökning program - program. I SPARPersonsokningFraga.xsd finns en ny term SlutAnvandarUtokadBehorighet för att ange slutanvändarens behörighet.
Den nya schemaversionen hanterar det nya sättet att ange behörigheter ("Relationer", "Medborgarskap", "Taxering", "Sekretess" istället för "KAT1", "KAT2", "KAT3", "KAT4") för personsökning program - program. 
I SPARPersonsokningSvar.xsd finns en ny term Undantag för felmeddelande i svaret. 
 
Nya kunder till SPAR kommer som default registreras med nya schemat. Möjlighet finns att ända till det befintliga ("gamla") schemat.   
Nya scheman för personsökning program - program kan hämtas på: 
http://www.statenspersonadressregister.se/Filarkiv/XMLSchema/20141206/SPARPersonsokningFraga.xsd
http://www.statenspersonadressregister.se/Filarkiv/XMLSchema/20141206/SPARPersonsokningSvar.xsd 
 
Byt schema till den senaste versionen!
SPAR:s kunder uppmanas att alltid använda senaste XML-schema när uppgifter hämtas eller lämnas till SPAR. Normalt finns en bakåtkompabilitet till ett (1 st) äldre schema under en övergångsperiod.
 
Vi rekommenderar våra kunder att senast under våren 2015 byta till nya schemat för Personsökning program - program eftersom vi planerar att införa ytterligare ett nytt schema innan sommaren. 
 
Nya scheman under 2015
Under 2015 kommer ytterligare ny version av scheman som då bland annat kommer att förberedas för införandet av termen "distrikt". Detta är en förberedande åtgärd inför de stora förändringarna som sker vid årsskiftet 2016 då man inte längre kommer att vara folkbokförd på "församling".
 
Mer information kring detta publiceras här på SPAR:s webbplats efter nyår. 
 
Ny systemgränssnittbeskrivning SPAR
Med anledning av att SPAR kommer att uppdateras den 6:e december finns nu en ny version av systemgränssnitt SPAR, version 1.7. Bland annat beskrivs det nya gränssnittet för tjänsten personsökning program - program. För mer information om dessa ändringar se den nya versionen av systemgränssnittsbeskrivning här

Kontakta oss

Telefon

0771-18 17 16

Måndag - torsdag kl. 08:00 - 19:00

Fredag & vardagar före röd dag kl. 08:00 - 17:00

Adress

Skatteverket SPAR

171 94 SOLNA