Äldre scheman

Från och med schemaversion 2021.1 beskrivs gränssnittet på denna webbplats. För de äldre schemaversionerna 20160213, 20170225 och 2019.1 tillhandahålls gränssnittsmanualer i PDF-format. Under rubriken “Relaterade dokument” finns en lista på gränssnittsmanualer för de äldre schemaversionerna 20160213, 20170225 och 2019.1.