Servicekalender 2022

SPAR planerar följande driftavbrott. Driftavbrotten kan generellt sett avse antingen

  • uppdateringar i den tekniska plattformen ("uppgraderingar/ny funktionalitet i SPAR"), eller
  • serviceunderhåll av den tekniska miljön som vår driftleverantör måste genomföra.

Avbrotten kan vara olika långa. De kan också innebära att SPAR är helt eller endast delvis otillgängligt för SPAR:s kunder. Ofta har vi möjlighet att spegla SPAR via en databas-kopia vilket betyder att tjänsten Personsökning (via program till program-kommunikation) kan hållas öppen.

Observera att planeringen är preliminär. Nya datum kan komma att läggas till. Exakta tider kommer att anges i god tid före respektive driftstopp.

Måndag 17 januari 2022
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 22 januari 2022
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 7 februari 2022
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 09.00-15:00

Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 09.00-15:00

Måndag 14 februari 2022
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 19 februari - söndag 20 februari 2022
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Lördag 26 februari 2022 UTGÅR!
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 26 mars 2022
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 23 april 2022
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 7 maj - söndag 8 maj 2022
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Måndag 9 maj 2022
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 16 maj 2022
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 21 maj 2022
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 22 augusti 2022
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 27 augusti 2022
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 29 augusti 2022
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 10 september - söndag 11 september 2022
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Lördag 12 november - söndag 13 november 2022
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Måndag 14 november 2022
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 21 november 2022
Kundtestmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 26 november 2022
Produktionsmiljön - serviceunderhåll kl. 08.00-16.00