Serviceunderhåll i SPAR lördag 18 september 2021

För att säkerställa stabil drift i SPAR kommer arbete med att uppgradera hårdvara att utföras.

Lördag 18 september 2021 mellan kl. 08.00-17.00 sker bytet av hårdvaran.

SPAR:s tjänster hålls öppna under arbetet, men det kan förekomma kortare avbrott i samtliga tjänster i samband med bytet.

Arbetet innebär inga förändringar av SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Publicerat 2021-09-08