Releasen lördag 24 februari 2018

De flesta förändringarna avser SPAR internt för att öka driftsäkerheten, underlätta förvaltningen av systemet samt underlätta administrationen av SPAR för kundtjänst och Skatteverket.

Inga xml-scheman påverkas av denna uppgradering.

 • Schema 20160213 - rättning gjordes så att födelsetid för relationsperson levereras när sådan finns i SPAR (se nedan).
 • Schema 20150530 - upphörde att gälla. Inga kunder använder längre detta schema såvitt känt.

Bland övriga förändringar i SPAR kan följande nämnas:

 • Personsök via maskin till maskin
  Information om att en person har avlidit eller bytt personnummer, samt avlidendatum och eventuell hänvisning till nytt personnummer ges även för personer som har skyddade personuppgifter (sekretessmarkering).

  För schema 20160213 har rättning skett så att födelsetid för relationsperson visas när sådan finns i SPAR.

 • Personsök via webb
  Text rörande sekretessändringsdatum och avliden har ändrats. Information om avlidendatum och eventuell hänvisning till nytt personnummer visas även för personer som har skyddade personuppgifter (sekretessmarkering).

 • Kundapplikationen
  Infiler med personnummer kan nu, förutom i XML-format, lämnas även i CSV-format.

 • Registerutdrag enligt 26 § Personuppgiftslagen
  Viss redigering har skett av texten i registerutdraget.

Publicerat 2018-02-14