Planerat underhåll i produktionsmiljön för BankID 2018-03-08

Påverkan:
Torsdag 8 mars mellan kl. 00:01 och 06:00 kommer ändringar att utföras i produktionsmiljön för BankID, vilket kommer att ge 8 korta avbrott för hela BankID-tjänsten.
Varje avbrott varar ca 2 minuter.

Informationen finns även publicerad på: https://www.bankid.com/bankid-i-dina-tjanster/bankid-status

Publicerat 2018-03-10