Planerat serviceunderhåll och driftstopp i produktionsmiljön lördag 9 april 2022

Serviceunderhåll lördag 9 april 2022 mellan kl. 08.00-17.00.

Från kl. 08.00-09.00 utförs en akut serviceåtgärd där samtliga tjänster kommer vara otillgängliga under ca 5-10 minuter. Detta berör alltså även Personsökning (program-program).

Från kl. 09.00-17.00 utförs teknisk uppdatering av alla tjänster utom Personsök (program-program) som hålls öppen hela tiden.

Serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö kan medföra kortare störningar.
Serviceunderhållet gör vi för att förbättra tillgängligheten och minska risken för framtida störningar.
Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Publicerat 2022-04-01