Planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö torsdag 2 september 2021

Torsdag 2 september 2021 kl. 08.00-16.00 genomförs ett planerat service underhåll i SPAR:s produktionsmiljö.
Serviceunderhållet avser SPAR internt för att öka driftsäkerheten och underlätta förvaltningen av systemet.
Inga förändringar berör SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Personsökning via program-program hålls öppen. Kortare störningar kan förekomma i övriga tjänster.

Publicerat 2021-08-23