Planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö och kundtestmiljö lördag 22 maj 2021

Lördag 22 maj 2021 kl. 08.00-16.00 genomförs ett planerat driftstopp i SPAR p.g.a. serviceunderhåll.
Serviceunderhållet avser SPAR internt för att öka driftsäkerheten och underlätta förvaltningen av systemet.
Inga förändringar berör SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Personsökning via program-program hålls öppen. Kortare störningar kan förekomma. Övriga tjänster inkl. kundtestmiljön i SPAR hålls stängda.

Publicerat 2021-03-03