Planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö lördag 23 oktober 2021

Lördag 23 oktober kl. 08.00-16.00 genomförs ett planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö.
Serviceunderhållet avser SPAR internt för att öka driftsäkerheten och underlätta förvaltningen av systemet.
Inga förändringar berör SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Personsökning via program-program och övriga tjänster hålls öppna, kortare störningar kan förekomma i samtliga tjänster.

Publicerat 2021-10-07