Planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö lördag 21 maj 2022

Lördag 21 maj 2022 kl. 08.00-16.00 genomförs ett planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö.

Serviceunderhållet avser SPAR internt för att öka driftsäkerheten och underlätta förvaltningen av systemet.
Inga förändringar berör SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Kortare störningar kan förekomma i samtliga tjänster.

Publicerat 2022-05-03