Planerat serviceunderhåll i produktionsmiljön onsdag 30 mars 2022

Serviceunderhåll onsdag 30 mars 2022 mellan kl. 09.00-15.00.
En teknisk uppdatering av tjänsten Personsök kommer ske.
Serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö kan medföra kortare störningar i tjänsten Personsökning (pgm-pgm).

Serviceunderhållet gör vi för att förbättra tillgängligheten och minska risken för framtida störningar.
Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Publicerat 2022-03-24