Planerat serviceunderhåll i kundtestmiljön torsdag 31 mars 2022

Serviceunderhåll torsdag 31 mars 2022 mellan kl. 08.00-12.00.
Det är serviceunderhåll i SPAR:s kundtestmiljö som kan medföra kortare störningar.

Personsökning via pgm-pgm samt övriga tjänster hålls öppet hela tiden.

Serviceunderhållet gör vi för att förbättra tillgängligheten och minska risken för framtida störningar.
Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Publicerat 2022-03-23