Planerat avbrott i kundtestmiljön onsdag 23 maj 2018

Onsdag 23 maj 2018 mellan kl. 08.00-10.00 är det ett avbrott i SPAR:s kundtestmiljö p.g.a. planerat underhåll. Personsökning via pgm-pgm samt övriga tjänster hålls öppet hela tiden.
Serviceunderhållet gör vi för att förbättra tillgängligheten och minska risken för framtida störningar. Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Publicerat 2018-05-10