Planerat avbrott i kundtestmiljön måndag 17 januari 2022

Måndag 17 januari 2022 mellan kl. 09.00-11.00 är det ett avbrott i SPAR:s kundtestmiljö p.g.a. planerat underhåll. Personsökning via pgm-pgm samt övriga tjänster hålls öppet hela tiden.

Serviceunderhållet gör vi för att förbättra tillgängligheten och minska risken för framtida störningar.
Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Publicerat 2022-01-14