Driftinformation

SPAR driftas av Skatteverkets personuppgiftsbiträde för SPAR, i en datormiljö med högt ställda krav avseende säkerhet och tillgänglighet.

SPAR-tjänsterna är normalt tillgängliga dygnet runt alla dagar om året. Ett servicefönster då tjänsterna kan tas ner för underhåll finns natten mellan söndag och måndag.

Innehållet i SPAR uppdateras dagligen (dag efter vardag) med uppgifter från folkbokföringen. SPAR uppdateras var 14:e dag med uppgifter från inkomsttaxering och varje vecka med uppgifter om fastighetstaxering.

Planerat underhåll i produktionsmiljön för BankID 2018-03-08

Påverkan: Torsdag 8 mars mellan kl. 00:01 och 06:00 kommer ändringar att utföras i produktionsmiljön för BankID, vilket kommer att ge 8 korta avbrott för hela BankID-tjänsten. Varje avbrott varar ca 2 mi...

Publicerat 2018-03-10

Releasen lördag 24 februari 2018

De flesta förändringarna avser SPAR internt för att öka driftsäkerheten, underlätta förvaltningen av systemet samt underlätta administrationen av SPAR för kundtjänst och Skatteverket. Inga xml-scheman påverkas av denna uppgradering...

Publicerat 2018-02-14

Uppgradering i SPAR 14 februari 2018

Onsdag 14 februari genomför vi en uppgradering i det tekniska systemet och dess driftmiljö för att ytterligare öka tillgängligheten. Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller XML-scheman. Uppgraderingen sker mellan kl 8.00...

Publicerat 2018-02-08

Planerat driftstopp lördag 3 februari 2018

Lördag 3 februari 2018 genomförs ett planerat driftstopp i SPAR p.g.a. serviceunderhåll mellan kl. 09.00-12.00. Serviceunderhållet avser SPAR internt för att öka driftsäkerhet och underlätta förvaltningen av systemet. Ing...

Publicerat 2018-01-26

Planerat driftstopp lördag 27 januari 2018

Lördag 27 januari 2018 genomförs ett planerat driftstopp i SPAR p.g.a. serviceunderhåll mellan kl. 07.00-10.00. Serviceunderhållet avser SPAR internt för att öka driftsäkerhet och underlätta förvaltningen av systemet. Ing...

Publicerat 2018-01-17

Uppgradering av SPAR 15-26 januari 2018

Vi genomför vid 3-4 tillfällen under perioden 15-26 januari 2018 uppgraderingar i det tekniska systemet och dess driftmiljö för att ytterligare öka tillgängligheten. Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller XML-scheman...

Publicerat 2018-01-05