Driftinformation

SPAR driftas av Skatteverkets personuppgiftsbiträde för SPAR, i en datormiljö med högt ställda krav avseende säkerhet och tillgänglighet.

SPAR-tjänsterna är normalt tillgängliga dygnet runt alla dagar om året. Ett servicefönster då tjänsterna kan tas ner för underhåll finns natten mellan söndag och måndag.

Innehållet i SPAR uppdateras dagligen (dag efter vardag) med uppgifter från folkbokföringen. SPAR uppdateras var 14:e dag med uppgifter från inkomsttaxering och varje vecka med uppgifter om fastighetstaxering.

Planerat driftstopp lördag 16 november 2019

Lördag 16 november 2019 genomförs ett planerat driftstopp i SPAR p.g.a. serviceunderhåll mellan kl. 07:00 - 18:00. Serviceunderhållet avser SPAR internt för att öka driftsäkerheten och underlätta förvaltningen av systeme...

Publicerat 2019-11-06

Releasen lördag 12 oktober 2019

De flesta förändringarna avser SPAR internt för att öka driftsäkerheten, underlätta förvaltningen av systemet samt underlätta administrationen av SPAR för kundtjänst och Skatteverket. Inga befintliga xml-scheman påverkas av denna up...

Publicerat 2019-09-18

Releasen lördag 6 april 2019

Denna helg uppgraderas funktionalitet i SPAR enligt följande: Ny kundapplikation för företagskunder Applikationen har skrivits om till ny teknisk miljö men det påverkar inte nuvarande funktionalitet. Eventuella bokmärken kan dock behöv...

Publicerat 2019-03-28

Planerat driftstopp torsdag 7 mars 2019

Torsdag 7 mars 2019 genomförs ett planerat driftstopp i SPAR p.g.a. serviceunderhåll mellan kl. 10:00-12:00. Inga förändringar berör SPAR:s tjänster eller xml-scheman. Personsökning och övriga tjänster via pgm-pgm hålls öppn...

Publicerat 2019-02-26

Uppdatering av inloggningsfunktionen i SPAR onsdag 16 januari 2019

Onsdag 16 januari 2019 kl. 09:00-11:00 kommer underhåll att göras i inloggningsfunktionen till SPAR:s e-tjänster. Detta kan medföra mindre störningar vid inloggning med e-legitimation för företag o...

Publicerat 2019-01-06

Releasen lördag 1 december 2018

I folkbokföringen införs från årsskiftet en ny term ("skyddad folkbokföring") för några av de personer som idag har skyddade personuppgifter ("sekretessmarkering"). SPAR anpassades till dessa nya regler. SPAR kommer kunna visa och a...

Publicerat 2018-11-20