Releasen lördag 16 maj 2020

Denna helg uppgraderades funktionalitet i SPAR enligt följande

Inga xml-scheman påverkades.

 • "Min Kundsida" för företagskunder
  En ny sida finns i Kundapplikationen som visar kundens pågående uppdrag i SPAR samt gällande tillstånd. För att få tillgång till sidan krävs behörighet. Ansvarig person hos kunden kan meddela SPAR:s kundtjänst vem/vilka som ska ges behörighet att logga in (e-leg krävs).

 • "Min Ombudssida" för ombudsföretag
  En ny sida finns i Kundapplikationen riktad till de som är ombud (personuppgiftsbiträde) för kunder (personuppgiftsansvariga) i SPAR. Uppgifter som visas är bland annat giltighetstiderna för kundernas uppdrag och tillstånd. Möjlighet finns att exportera uppgifterna till fil. För att få tillgång till sidan krävs behörighet. Ansvarig person hos ombudsföretaget kan meddela SPAR:s kundtjänst vem/vilka som ska ges behörighet att logga in (e-leg krävs).

 • Urval – Adresseringen "Till vårdnadshavaren för" upphör
  Adresseringsmöjligheterna för urval till barn under 16 år ändras. Adresseringen "Till vårdnadshavaren för + barnets namn" är inte längre möjlig. Även tillskriften "till hushållet" tas bort. Ytterligare information finns här.

 • Urval – Möjlighet att välja dubbletter införs
  I SPAR fanns en inbyggd funktion som tog bort adressdubbletter. I samband med att adresseringsmöjligheten "Till vårdnadshavaren för" upphörde infördes en möjlighet att själv bestämma om man vill ha alla dubbletter eller inte. Via dubbletterna kan man se att vårdnadshavaren har flera barn som uppfyller urvalskriterierna. Ytterligare information finns här.

 • Urval – Simulering
  För kunder och ombud med tillgång till tjänsten urvalssimulering har införts en möjlighet att sortera listan över gjorda simuleringar.

 • Registerutdrag – vem har fått uppgifter om mig?
  Uppgifter om till vilka företag och organisationer uppgifter lämnas ut sparas från och med nu i upp till tolv månader. I var och ens registerutdrag enligt artikel 15 dataskyddsförordningen redovisas nu uppgifter om vilka som fått uppgifter om personen. Sitt eget registerutdrag kan man hämta genom att logga in med e-leg i e-tjänsten via SPAR:s webbplats.

  På SPAR:s webbplats finns en allmän förteckning över de företag och organisationer som får uppgifter från SPAR.

 • Kundtestmiljön
  Uppdatering har skett av kundtestdata. Testpersoner har fått nya mer relevanta data. Kundtestmiljön innehåller idag ca 6 000 testpersoner. Fortsatt arbete kommer att ske för att skapa färre testpersoner och därmed skapa större förutsättningar för att kunna förvalta dessa personers data.

Publicerat 2020-05-06