Startsida

Uppdatering av fastighetsuppgifter i SPAR onsdagen den 30 oktober 2019

Onsdag den 30 oktober 2019 mellan 8:00 - 17:00 uppdaterar vi SPAR med aktuella fastighetstaxeringsuppgifter.

Fullständiga fastighetsuppgifter läses in i SPAR en gång per år. Därefter kompletteras SPAR var annan vecka med ändrade ägaruppgifter.

Uppladdning av infiler till aviseringar kommer påverkas genom att inläsningen kommer gå långsammare än vanligt under uppdateringen.

Det kommer alltså ta längre tid än normalt innan bekräftelse på att inlämnad fil är validerad och inläst.

Personsökning via pgm-pgm samt övriga tjänster påverkas inte.

Publicerat 2019-10-29