Startsida

Uppdatering: Återinläsningen av utvandrade tillfälligt avstängd

2023-09-12: Återinläsningen av utvandrade i SPAR är avstängd på grund av tekniska problem. Registreringen fungerar. Alla begäran om återinläsning i SPAR läggs i kö och kommer att återinläsas när problemen är lösta.

2023-09-18: Återinläsningen av utvandrade öppnad
Återinläsningen av utvandrade i SPAR är öppnad. Under en period kommer det råda begränsad återinläsning av relationer. Mer information finns under Utvandrad?

Publicerat 2023-09-12