Startsida

SPAR ändrar priserna från 2020-11-01

Den 1 november 2020 ändras priserna i SPAR. Försäljningsintäkterna beräknas med nya priserna minska med ca 8 miljoner kr/år.

De priser som ändras är följande:

Tjänsten Avisering

  • Fasta priset per körning sänks från 300 kr/st till 250 kr/st.

Tjänsten Personsökning (API)
En ny prismodell införs med olika priser. De första sökningarna/posterna blir dyrare medan ytterligare sökningar får ett lägre pris jämfört med tidigare.

Det tidigare priset med 0,30 kr per sökning ändras enligt följande:

Sökning 1-5 40,00 kr/st
Sökning 6-9 5,00 kr/st
Sökning 10-19 1,00 kr/st
Sökning 20-49 0,30 kr/st
Sökning 50-99 0,20 kr/st
Sökning 100-199 0,15 kr/st
Sökning 200- 0,10 kr/st

Genom denna förändring höjs priset för Personsökning (API) för de första sökningarna. Det blir därmed en likartad lösning som för alla andra tjänster i SPAR som också har en större kostnad inledningsvis. Personsökning (Webb) har idag en fast månadsavgift på 300 kr oavsett antalet sökningar. Aviseringstjänsterna har en fast körningsavgift på 250 kr per avisering. Tjänsten för Personnummersättning har en fast avgift på 300 kr samt att Urval har en fast körningsavgift på 200 kr.

SPAR:s priser och övriga ekonomiska villkor finns publicerade på denna webbplats. Där finns också möjlighet att själv räkna ut priset.

Försäljningsvolymer och det ekonomiska resultatet i SPAR redovisas varje år i Skatteverkets årsredovisning.

Publicerat 2020-10-30