Startsida

Skatteverkets Servicetelefon stängs från och med 28 augusti 2019

Via Skatteverkets Servicetelefon kan man genom att ange olika koder beställa broschyrer och blanketter. Servicetelefonens tekniska system, som funnits sedan 1990-talet, är idag föråldrat och kommer att stängas den 28 augusti 2019.

Blanketter och broschyrer beställer man numera via Skatteverkets beställningstjänst på skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

I Servicetelefonen finns en tjänst där man genom att ange ett personnummer kan få information om den personens namn och adress levererat via fax. Den tjänsten stängs också och ersätts inte av någon ny.

För den som önskar uppgift om enstaka namn och adresser hänvisas till Skatteverket via

  • Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567, eller
  • skatteverkets webbformulär (Kontakta oss)

För myndigheter, kommuner och landsting finns möjlighet att få tillgång till folkbokföringsuppgifter elektroniskt via Navet. Tjänsten är sedan 2017 avgiftsfri för statliga myndigheter. Övriga betalar en avgift enligt Navets prislista.

För företag och övriga organisationer finns möjlighet att få tillgång till uppgifter om namn och adress elektroniskt via Statens personadressregister, SPAR. Uppgifter via SPAR är belagda med en avgift eftersom verksamheten finansieras så, dvs inte via skattemedel.

Information om SPAR:s tjänster, de tekniska kraven för att kunna ansluta sig via API etc, prislista och ansökningsblanketter finns här på denna webbplats.

Publicerat 2019-07-05