Startsida

Skatteverket föreslår att friskolor och privata vårdgivare ska få uppgift om vårdnadshavare

Skatteverket föreslår att friskolor och privata vårdgivare ska kunna hämta uppgifter om minderårigas vårdnadshavare från SPAR. De nya reglerna i 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret föreslås gälla från 1 april 2020.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av promemorian, "Friskolors och privata vårdgivares tillgång till uppgift om vårdnadshavare i elektronisk form".

De friskolor och privata vårdgivare som önskar få uppgift om vårdnadshavare, d.v.s. utökad behörighet i SPAR, kan lämna in ansökan på blankett SKV 1537. Ansökan kan lämnas till SPAR först efter att regeringen fattat beslut om ändring av SPAR-förordningen.

Publicerat 2019-11-29