Planerat serviceunderhåll i SPAR tisdag 12 juli 2022

Serviceunderhåll tisdag 12 juli 2022 kl 22:00. Vi räknar med att arbetet kommer ta maximalt 5 minuter varefter SPAR:s tjänster åter är tillgängliga.

SPAR utför en akut serviceåtgärd där samtliga tjänster även personsökning pgm-pgm kommer att vara otillgängliga.

Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Publicerat 2022-07-11