Startsida

Planerat avbrott i kundtestmiljön måndag 22 maj samt 29 maj 2023

Måndag 22 maj samt 29 maj 2023 mellan kl. 08.00-13.00 är det ett avbrott i SPAR:s kundtestmiljö p.g.a. planerat underhåll. Serviceunderhållet gör vi för att förbättra tillgängligheten och minska risken för framtida störningar.

Personsökning via pgm-pgm samt övriga tjänster hålls öppet hela tiden.
Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Publicerat 2023-05-02