Startsida

Personsökning pgm-pgm – TLS 1.2 krävs efter 14 mars 2022

För åtkomst till SPAR via program till program-kommunikation krävs att kunden använder sig av organisationscertifikat. Vid start av kommunikationen identifierar sig kunden först med angivet organisationscertifikat. Därefter identifierar sig kunden ytterligare med bland annat kundnummer och organisationsnummer.

Av säkerhetsskäl kräver datalänken som pgm-pgm använder att en TLS-omförhandling genomförs omedelbart efter etablerad session.

SPAR kommer från och med 15 mars 2022 bara tillåta kommunikation med TLS 1.2. Anrop med äldre TLS-versioner kommer inte att accepteras.

Ytterligare information om program-program i SPAR.

Publicerat 2022-02-18