Startsida

Personsökning – förbättrat sökresultat

I onlinetjänsten Personsökning kan man söka personer antingen via personnummer eller via en kombination av namn och adress (geografiska uppgifter).

Sedan flera år tillbaka är ingen längre folkbokförd på församling utan istället på kommun. En sökning med församling som sökbegrepp ger därför inga träffar i SPAR eftersom det inte finns någon person folkbokförd på den sökta församlingen.

Sökningar i SPAR med församling som sökbegrepp har nu ändrats för att undvika dessa nollresultat.

  • I Personsök webb går det inte längre att söka på församling vid ”Sök med namn och övriga sökargument”. På historik-fliken i sökresultatet har församling tagits bort från Folkbokföring.

  • I Personsök pgm-pgm med xml-versionerna 20160213 samt 2019.1 går det att ange församling som sökparameter men svar levereras numera som att det inte angetts.

  • I svarsfiler kommer folkbokförd församling inte förekomma.

Publicerat 2022-11-24