Startsida

Min ombudssida och Min kundsida

I SPAR finns nu information tillgänglig över kundernas tillstånd och uppdrag. Här kan man exempelvis snabbt se när giltighetstiderna löper ut. Då kan man i god tid ansöka om förnyat tillstånd till uppgifter från SPAR innan pågående uppdrag upphör.

Via Min Kundsida kan man som enskild kund i SPAR se sina administrativa uppgifter.

För de som är personuppgiftsbiträden, "ombud", kan man få en samlad bild över alla sina uppdragsgivares uppgifter via Min Ombudssida.

Tjänsterna är kostnadsfria men kräver inloggning med e-legitimation och behörighet.

Kontakta SPAR:s kundtjänst och ange företagets kundnummer och namn i SPAR samt namn, personnummer och e-postadress för de som ska ha tillgång till Min Kundsida respektive Min Ombudssida.

Publicerat 2020-10-19