Lättare att anmäla felaktigheter i folkbokföringen

Skatteverket har nu öppnat tjänsten "Visa folkbokförda på samma adress". Det är en tjänst där privatpersoner kan logga in på Mina sidor på skatteverket.se och se vilka som är folkbokförda på samma adress och lägenhetsnummer. Om något inte stämmer kan felet rapporteras direkt i tjänsten.

Privatpersoner kan logga in i tjänsten genom Mina sidor på www.skatteverket.se. Det går enbart att se vilka som är folkbokförda på samma adress som den som loggar in är folkbokförd på. Om något inte stämmer, går det att rapportera in felet och delge Skatteverket den information man har direkt i tjänsten.

Skatteverkets ambition är att en ändring ska kunna ske så snabbt som möjligt. Det går ut en underrättelse till den som anmälts som felaktigt folkbokförd vilket också innebär en påminnelse om att anmäla flyttning.

En person kan inte flyttas utan att den informeras och i vissa fall kan personerna vara svåra att nå. Det kan då behövas en formell kungörelse.

Nästan 80 000 underrättelser om fel folkbokföring kommer in till Skatteverket per år, varav ca 35 000 från privata aktörer. De andra kommer från till exempel myndigheter som misstänker fel i folkbokföringen. De allra flesta av underrättelserna är dock inte avsiktliga fel och en del av dem är dubbletter. Ett vanligt fel är exempelvis att den som flyttar uppgett fel lägenhetsnummer.

Är det är fel på dina egna folkbokföringsuppgifter?
Då ska du göra en flyttanmälan. Du kan inte anmäla felaktigheter på dina egna uppgifter via den här e-tjänsten.

Publicerat 2020-02-28