Konsekvenser av coronaviruset - fokus på driften av SPAR

Vi som jobbar med SPAR på Skatteverket och hos Skatteverkets personuppgiftsbiträde Tieto Sweden AB befinner oss precis som övriga samhället i en ansträngd situation med anledning av coronaviruset.

Vi prioriterar i första hand att säkerställa driften av SPAR, dvs att befintliga kunder ska få de folkbokföringsuppgifter man behöver via aviseringar och online-tillgång.

SPAR är byggt med hög teknisk säkerhet. SPAR:s kunder ansluter sig via API:er etc. Men övriga tekniska miljöer i SPAR kan av säkerhetsskäl inte nås varifrån som helst. Baksidan av den höga tekniska säkerheten är att personalen i SPAR inte har möjlighet att kunna arbeta hemifrån.

På Skatteverket har vi minskat antalet beslutshandläggare i tjänst i syfte att minimera smittorisken och därigenom säkerställa att handläggande personal finns tillgänglig. Färre handläggare kan medföra längre handläggningstider för ansökan/beslut. Personalen i SPAR:s kundtjänst arbetar i skift också det för att minimera smittorisken. Skulle kundtjänst tvingas att stänga kan det medföra att nya kunder och nya urvalsuppdrag inte kan verkställas förrän vid ett senare tillfälle. Blir personalen som arbetar med vidareutveckling av SPAR:s tekniska system sjuka kommer driftsättning av ny funktionalitet som vi idag planerar att senareläggas.

Publicerat 2020-03-25