Startsida

Friskolor och privata vårdgivare kan få uppgift om vårdnadshavare via SPAR

Regeringen har nu beslutat att friskolor och privata vårdgivare ska kunna hämta uppgifter om minderårigas vårdnadshavare från SPAR. De nya reglerna i 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret gäller från 15 juni 2020.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av promemorian, "Friskolors och privata vårdgivares tillgång till uppgift om vårdnadshavare i elektronisk form".

De friskolor och privata vårdgivare som önskar få uppgift om vårdnadshavare, d.v.s. utökad behörighet i SPAR, kan nu lämna in ansökan på blankett SKV 1537. Handläggning av ansökningarna om utlämnande av uppgifter om vårdnadshavare från SPAR kommer dock ske först från och med den 15 juni 2020. Vi saknar rättsligt stöd för att kunna handlägga ärendena innan.

I SPAR kan man inte se vilka barn en person är vårdnadshavare för. Söker man däremot på barnets personnummer får man veta vilka som är dennes vårdnadshavare (4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret). Den som bygger en e-tjänst och vill kontrollera att personen är barnets vårdnadshavare måste få barnets personnummer från den som loggar in. Därefter kan kontroll ske av barnets uppgifter i SPAR om vilka som är barnets vårdnadshavare.

Publicerat 2020-06-01