Startsida

Förslag om samordningsnummer samt nyheter inom folkbokföringen

Riksdagen har fattat beslut om nya bestämmelser inom folkbokföringen och regeringen har föreslagit en tregradig skala av samordningsnummer.


Beslut om lagändringar i folkbokföringen

Riksdagen har fattat beslut om lagändringar som ska stärka kvaliteten och kontrollen i folkbokföringen. Förändringarna innebär i korthet att:

  • Skatteverket ges utökade möjligheter att göra kontrollbesök.

  • Möjligheten att bli folkbokförd ”utan känd hemvist” tas bort.
    Den vars bosättning inte kan knytas till en fastighet eller kommun och som inte heller är utflyttad, ska istället avregistreras från folkbokföringen som försvunnen.

  • Skatteverket ska tillfälligt kunna folkbokföra en person som är felaktigt folkbokförd på den kommun som hen senast var folkbokförd på, om den felaktiga folkbokföringen leder till besvär för den som är folkbokförd på fastigheten eller lägenheten, eller äger eller hyr den.

  • En person som ska bli folkbokförd i Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket och kunna visa upp pass, identitetskort eller motsvarande handling samt i förekommande fall uppehållstillståndskort.

  • Skatteverket får även en möjlighet att begära att en person ska låta sig fotograferas digitalt och lämna fingeravtryck för att kunna kontrollera biometrisk data i samband med anmälan om inflyttning från utlandet samt när en folkbokförd vill ändra en uppgift om sin identitet.

Lagändringarna om biometriska data, fingeravtryck och ansiktsbild ska börja gälla 1 september 2023. Övriga lagar ska börja gälla 1 september 2022.

Läs mer om riksdagens beslut om stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen.

Förslag om stärkt system för samordningsnummer

Regeringen har även lämnat förslag om samordningsnummer på lagrådsremiss. Regeringen föreslår att samordningsnummer från 1 september 2023 ska få tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som föregått tilldelningen. Det föreslås även att den som tar emot uppgifter om samordningsnummer ska få information om identiteten är styrkt, sannolik eller osäker.

Samordningsnummer – styrkt identitet
Kategorin ”styrkt” fordrar att personen lämnat biometriska uppgifter i samband med tilldelandet av samordningsnumret. Idag finns inga sådana samordningsnummer. När dessa samordningsnummer tilldelas i framtiden kommer de också att finnas i SPAR.

Samordningsnummer - sannolik identitet
Kategorin ”sannolik” motsvarar de samordningsnummer som idag finns i SPAR.

Samordningsnummer – osäker identitet
Kategorin ”osäker” motsvarar nuvarande samordningsnummer där uppgifterna inte är styrkta. Dessa finns inte i SPAR idag och kommer ej heller finnas i SPAR framöver

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2023.

Bestämmelserna om samordningsnummer föreslås bli reglerade i en ny lag, lagen om samordningsnummer. Skatteverket tar över det huvudsakliga ansvaret för bl.a. identitetskontrollen vid tilldelning av samordningsnummer. Myndigheter föreslås dessutom bli skyldiga att underrätta Skatteverket om en uppgift om någon med samordningsnummer kan antas vara felaktig eller ofullständig.

Läs mer om regeringens förslag om nya systemet med samordningsnummer.

Publicerat 2022-06-15